Inplannen bardiensten

Zoals jullie wel weten draaien we met z’n allen 2, 3 of 4 bardiensten per jaar. De bardiensten zijn bedoeld om de bar tijdens het tennissen open te kunnen houden en iedereen van een drankje te voorzien.

Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden. Dit jaar is gebleken dat er vooral in de avonden vaak geen bardienst aanwezig was. Onze bardienstplanner (Bert Meulemans) is daarom begonnen om die mensen die nog geen of weinig bardiensten hebben gedraaid te benaderen. Dat heeft er toe geleid dat een groot aantal van de nog openstaande bardiensten in oktober alsnog zijn ingevuld. Dat is fijn om te zien en voor november zijn er nog een aantal plekken open waarop nog een bardienst kan worden ingepland.

Voor het volgend jaar willen we jullie attenderen op de eerder gemaakte afspraak om zo veel mogelijk in elk kwartaal een bardienst te plannen. 

Wanneer iedereen dat doet dan zullen de meeste bardiensten over het hele jaar goed verdeeld zijn. Wachten tot het eind van het jaar leidt er alleen maar toe dat er te weinig momenten zijn om nog bardienst in te plannen. Het is ook goed om te weten dat we voor competitiedagen, toernooien en andere clubactiviteiten altijd op zoek zijn naar mensen die de bardienst willen draaien. Dit zijn ontzettend leuke momenten om je bardienst te draaien omdat het dan gezellig druk is.

Volgend jaar zullen we er ook voor zorgen dat de dagen waarop er volop getennist wordt zoveel mogelijk bardienst aanwezig is. Op de dagen waarop het niet zo druk is zullen dan minder bardienst gedraaid worden.

We hopen met al deze maatregelen ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk bardiensten ingepland worden.

 

De bar- en recreatiecommissie