Contributie 2024

Contributie 2024

Tennisvereniging De Maten biedt diverse lidmaatschappen aan.

De contributie voor een regulier jaarlidmaatschap (onbeperkt spelen op 10 verlichte tennisbanen) bedraagt:

 

  • Pupillen: € 66,00 (leeftijd op 31 december 6 t/m 7 jaar)
  • Junioren: € 98,00 (leeftijd op 31 december 8 t/m 17 jaar)
  • Senioren: € 185,00

Bij een seniorenlidmaatschap zijn jaarlijks 3 bardiensten verplicht (ochtend, middag of avond), plus 1 extra bij deelname aan de competitie. In overleg met het bestuur kan gekozen worden voor een andere vrijwilligersactiviteit in plaats van bardiensten. Commissieleden zijn vrijgesteld van bardiensten vanwege hun bijdrage aan de vereniging. Voor niet-vervulde bardiensten wordt aan het einde van het jaar € 25,= per bardienst in rekening gebracht. Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met het dagelijks bestuur.

Het eenmalige inschrijfgeld voor de KNLTB bedraagt circa € 21,=.

Gezinskorting:

  • Bij 3 personen: 10%
  • Bij 4 personen: 15%
  • Bij 5 of meer personen: 20%

Als je gedurende het jaar lid wordt, betaal je een evenredig deel van de contributie. Bijvoorbeeld, bij lidmaatschap per 1 juli betaal je 50% van de contributie plus het eenmalige inschrijfgeld voor de KNLTB.

De contributies worden automatisch geïncasseerd, meestal na de Algemene Ledenvergadering in maart.

Lidmaatschap Overzicht