Contributie 2022

Tennisvereniging de Maten biedt diverse lidmaatschappen aan.  De contributie voor een regulier jaarlidmaatschap (onbeperkt spelen op 10 verlichte tennisbanen) bedraagt:

 • Pupillen € 66,00 (leeftijd op 31 december 6 t/m 7 jaar)
 • Junioren € 98,00 (leeftijd op 31 december 8 t/m 17 jaar)
 • Senioren € 185,00 

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 18,50-.

Gezinskorting (als er meerdere gezinsleden op hetzelfde adres lid zijn van onze vereniging):

 • Bij 3 personen 10%
 • Bij 4 personen 15%
 • Bij 5 of meer personen 20%

Wanneer je lid wordt na 1 mei, dan zijn de volgende kortingspercentages van toepassing op de contributie van dat kalenderjaar:

 • Mei 30 %
 • Juni 40 %
 • Juli 50 %
 • Augustus 60 %
 • September 70 %
 • Oktober 80 %

De contributies worden automatisch geïncasseerd. Veelal vind dit plaats na de Algemene Ledenvergadering in de maand februari.

Lidmaatschap Overzicht